Sử dụng laser an toàn trong y tế
Tại sao chúng ta phải được bảo vệ mắt khỏi bức xạ laser?Năng lượng ánh sáng từ các tia laser có mật độ năng lượng (công suất trên mỗi khu vực hoặc watts / cm2) đủ cao để làm mô bay hơi. Vì mắt chúng ta nhạy cảm hơn với ánh sáng, nên có nguy...
Đọc tiếp
Laser nào dùng cho chỉ định điều trị mạch máu ?
Có nhiều sang thương mạch máu khác nhau có thể điều trị bằng Laser. Điều trị sang thương mạch máu bằng laser đã trở nên phổ biến bằng sự xuất hiện của laser Argon vào năm 1970. Sau thời gian này hệ thống lasers điều trị tổn thương mạch máu được phát triển.Mô đích của...
Đọc tiếp