Chứng nhận FDA và CE mark trong ngành thẩm mỹ
Cả FDA và CE mark đều là hai hình thức chứng nhận sự an toàn cũng như gia tăng sự đảm bảo của nhà sản xuất đối với yêu cầu chất lượng của thiết bị.Riêng FDA lại có thêm ràng buộc về đánh giá hiệu quả, đó là gián tiếp nhưng cuối cùng liên quan đến...
Đọc tiếp