FDA là gì và hoạt động như thế nào ?
FDA (U.S. Food and Drug Administration)Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) là cơ quan thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ ( HHS ) giám sát việc sản xuất và phân phối thực phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế , thuốc lá, các sản phẩm tiêu dùng khác và thuốc thú...
Đọc tiếp