Laser nào dùng cho chỉ định điều trị mạch máu ?
Có nhiều sang thương mạch máu khác nhau có thể điều trị bằng Laser. Điều trị sang thương mạch máu bằng laser đã trở nên phổ biến bằng sự xuất hiện của laser Argon vào năm 1970. Sau thời gian này hệ thống lasers điều trị tổn thương mạch máu được phát triển.Mô đích của...
Đọc tiếp
Công nghệ Dye PL sự lựa chọn hàng đầu trong điều trị tổn thương mạch máu và sắc tố
Công nghệ hàng đầu trong việc lựa chọn để điều trị các tổn thương mạch máu và tồn thương sắc tố.  Kể từ khi Alma giới thiệu tay cầm Dye-VL tích hợp công nghệ Dye-PL , các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp thẩm mỹ đã tuyên bố nó là công nghệ được lựa chọn khi điều...
Đọc tiếp