Hình ảnh khui thùng Alma Beauty của ACG tại Việt Nam
Sau khi hoàn tất các thủ tục hải quan. Alma Beauty được vận chuyển về kho hàng của ACG và được khui thùng kiểm tra chất lượng sản phẩm.Các kỹ sư của chúng tôi sẽ tiến hành khui thùng và kiểm tra máy Alma.Sau đây là những hình ảnh của việc khui thùng và kiểm tra sản phẩm...
Đọc tiếp