Nhà phân phối thiết bị laser và ánh sáng Alma lasers của Anh ABC Lasers và công ty chăm sóc da Skinbrands đã mở một phòng trưng bày và trung tâm đào tạo mới tại Tu viện Waltham.


 

 

Trung tâm mới sẽ được sử dụng để tổ chức các cuộc trình diễn sản phẩm và điều trị, cũng như đào tạo và phát triển kinh doanh cho khách hàng mới và hiện tại.

Guy Goudsmit, giám đốc điều hành của ABC Lasers, cho biết: "Trung tâm đào tạo mới của chúng tôi giới thiệu sự kết hợp giữa ABC Lasers và Skinbrands để cung cấp một gói dịch vụ chăm sóc da và điều trị đầy đủ, chúng tôi muốn hỗ trợ khách hàng của chúng tôi với sự đào tạo tốt nhất, để cung cấp một giải pháp kinh doanh 360 toàn diện. "