Hội nghị thường niên da liễu Nam Mỹ - RADLA 2019

 
Thời gian: 4 tháng 5 năm 2019 – 7 tháng 5 năm 2019 
Địa điểm: gian hàng # 61 & 62, Buenos Aires , Argentina
 
 
 

Hội nghị thường niên của các bác sĩ da liễu Mỹ Latinh theo quy định của tuyên bố được ký bởi đại diện của các bác sĩ da liễu thuộc 13 quốc gia Mỹ Latinh, cụ thể là:Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Mexico, Paraguay, Peru, Cộng hòa Dominican, Venezuela và Uruguay. 

 

Những hình ảnh Alma tại hội nghị

 

Mời các bạn cùng Alma tham gia những hội nghị tiếp theo của chúng tôi.