Harmony XL Pro của Alma Lasers hiện tại đang là hệ thống đa nền tảng công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới, dẫn đầu xu hướng " Điều Trị kết Hợp " .

 


 

 

 

Với hơn 70 chỉ định đã được FDA Hoa Kỳ chứng nhận thì Harmony XL Pro được xem là một hệ thống thẩm mỹ an toàn, hiệu quả và đem lại giá trị kinh tế cao.

Nhiều Clinic trên thế giới chỉ cần đầu tư Harmony XL Pro là đã thực hiện gần như đầy đủ các chỉ định mà các khách hàng của họ cần.

Sau đây là những chỉ định được FDA công nhận của Harmony XL Pro