Trong năm 2020 - ACG triển khai dự án Plasma lạnh - PlasmaMed cùng Chuỗi thẩm mỹ Diva Luxury.

Việc ứng dụng Plasma lạnh vào các liệu trình thẩm mỹ hiện có, giúp cho Diva Luxury nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng hiệu quả điều trị hơn cho khách hàng của mình.

Trong tương lai sẽ còn hứa hẹn rất nhiều những bước đột phá mới đến từ Plasma lạnh - ACG đang phân phối độc quyền.

Một số hình ảnh từ việc bàn giao máy PlasmaMed TM và chuyển giao công nghệ Plasma lạnh giai đoạn 1 :

 

 

 

Giai đoạn 2 giao 20 máy và chuyển giao công nghệ plasma lạnh sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhất trong thời gian tới.