Alma đã xây dựng hệ thống Website và Minisite khép kín cho các dòng sản phẩm của mình, mỗi sản phẩm là một website có nét đặc trưng riêng bao gồm màu sắc, bố cục, giao diện, nội dung ...


 

Những websiteminisite đó là một công cụ hỗ trợ marketing tuyệt vời cho các đối tác và khách hàng của Alma lasers trên khắp thế giới.

Hệ thống website Alma bao gồm :

Almalasers.com
Almalasers.com/Us
Almabeauty.com
Almaaccentprime.com
Harmonyxlpro.com
Sopranoplatinum.com
Femilift.com
Almasopranoice.com
Almasurgical.com
Almalipolife.com
Almasweatx.com

 

Một số hình ảnh của Website và Minisite Alma lasers