Sau khi hoàn tất các thủ tục hải quan. Alma Beauty được vận chuyển về kho hàng của ACG và được khui thùng kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Các kỹ sư của chúng tôi sẽ tiến hành khui thùng và kiểm tra máy Alma.

Sau đây là những hình ảnh của việc khui thùng và kiểm tra sản phẩm Alma Beauty của ACG từ thương hiệu Alma lasers.

 

Alma beauty nguyen thung

mo thung alma beauty

vo thung alma beauty

alma beauty rejuve

may alma beauty

may alma beauty

Tay cam cua alma beauty

Tay cam cua alma beauty

may alma beauty rejuve

phu kien alma beauty

phu kien alma beauty

phu kien alma beauty

phu kien alma beauty

tay cam alma beauty

cham nuoc cho alma beauty

cham nuoc cho alma beauty

Kiem tra test may alma

xuat xu cua alma beauty