Ngày 12/04/2019 ACG phối hợp với Alma Lasers Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ để ” Ứng Dụng Kết Hợp Các Công Nghệ Mới Cho Chỉ Định Trẻ Hóa da – NIR A – QS 1064nm – ER 1540nm ” nhằm thảo luận, giới thiệu trung tâm lâm sàng của Alma tại Việt Nam : Alma Clinical Center và Diễn đàn Alma Lasers Việt Nam

 

 

 

 

Nội dung chính của hội thảo :

09:00 – 09:30
Live Demonstration Kết hợp công nghệ NIR A và Laser QS 1064nm 4D cho chỉ định trẻ hóa da
 
 
09:30 – 10:30
Bản chất của hiệu ứng quang nhiệt và các hiệu hứng tương đương trong trẻ hóa da – Thảo luận
 
 
10:30 – 11:00
Live Demonstration Kết hợp công nghệ Laser ER. Glass 1540nm và Laser QS 1064nm 4D cho chỉ định trẻ hóa da
 
 
11:00 – 11:30
Ứng dụng của hiệu ứng quang cơ trong trẻ hóa da – Thảo luận

 

11:30 – 12:00

Thảo luận và hướng dẫn sử dụng diễn đàn Alma Lasers Việt Nam

 

Theo dõi hội thảo tại : https://www.facebook.com/events/294051551541002/