Lasers nào dùng cho chỉ định triệt lông ?
Triệt lông là một trong những chỉ định thẩm mỹ phổ biến nhất hiện nay. Hầu như các spa, TMV hay Clinic đều có các thiết bị để phục vụ cho chỉ định này. Nhiều thiết bị triệt lông bằng ánh sáng đã được phát minh ra. Phương pháp phổ biến nhất là ứng dụng...
Đọc tiếp